Leerlingportaal

Leerlingen stimuleren vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en motivatie op zoek te gaan naar het ‘waarom’. Ons LeerlingPortaal is helemaal ingericht om de leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan. 

Het O365 LeerlingPortaal

Het onderwijs is aan het veranderen. Dit zijn zowel technologische als maatschappelijke veranderingen, maar denk ook aan verschuivingen in de leerbehoefte van leerlingen. Vanzelfsprekend dient de school hierop in te spelen en moeten zij het onderwijs wat ze bieden op deze bewegingen afstemmen. Met behulp van thematisch werken, mediawijsheid en 21st century skills sluit het onderwijs beter aan bij de wereld om ons heen en speelt het in op de grote diversiteit van leervoorkeuren van de leerlingen.

Om dit te faciliteren heeft DWE ICT het LeerlingPortaal ontwikkeld. Met dit product worden leerlingen gestimuleerd vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, interesse en motivatie op zoek te gaan naar het ‘waarom’. Het creëren van een meerwaarde is zowel mogelijk vanuit een bestaande WO-methode als  scholen hier de methode meer loslaten en de eerste stappen hebben gezet richtingen thematisch werken.

Ons LeerlingPortaal is helemaal ingericht om de leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan.

 Een Digitale Leer- en Werkomgeving

Het LeerlingPortaal van DWE ICT is een gestructureerde digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Het leren wordt door leerkracht en leerling gezamenlijk vormgegeven binnen een laagdrempelige omgeving in het Microsoft domein. Zodoende heeft de leerling een digitale plek die hen sturing en houvast geeft en waar zij deze nieuwe vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. In het LeerlingPortaal kunnen leerlingen coöperatief leren, ook kan er thematisch worden gewerkt.

Stimuleren van een onderzoekende houding

De wereld waarin we leven bestaat niet uit losse onderdelen zoals bij de aparte vakken, maar is een samenhang van allerlei factoren. Daarom kiezen scholen er steeds vaker voor om hun visie met betrekking tot de zaakvakken aan te passen op wat er nu en in de toekomst wordt gevraagd van de leerlingen. Thematisch werken laat leerlingen op een betekenisvolle manier kennismaken met een wereld waarin de leerstof samenhangt. Wij doen dit vanuit het model ‘design thinking en deep learning’, waarbij het zich eigen maken van een onderzoekende houding bij leerlingen en bij leraren noodzakelijk is en de leerlingen zich de leerstof zodoende eigen maken. Het verwerken van dit proces vindt vervolgens plaats in een interactieve, digitale omgeving: het LeerlingPortaal.

Thematisch werken, naast de methode of voor een werkstuk

Het O365 LeerlingPortaal kan op diverse manieren in praktijk worden gebracht. De leerkracht kan via een toegankelijke wizard een thema-omgeving creëren die als vertrekpunt dient voor het thema. Ook is het mogelijk om de thema-pagina’s in te richten met behulp van de content uit de reguliere zaakvakmethode. De leerling kan vervolgens aan de hand van het TASC-model zelfstandig en met zijn eigen inbreng aan de slag. Dit stappenplan kan ook structuur bieden voor het maken van een werkstuk. Ondertussen monitort de leerkracht het proces binnen zijn eigen dashboard.

Kenmerken

Het Office 365 LeerlingenPortaal

 • Het faciliteren van een centraal platform waaruit kan worden (samen)gewerkt, gedeeld en waarin dit proces wordt gemonitord.
 • Iedere leerling beschikt over een eigen Office 365 dashboard.
 • Het klaarzetten van thema’s en opdrachten vanuit de leerkracht.
 • Ervaringen en resultaten delen met deelnemende scholen en partners.
 • De mogelijkheid om opbrengsten te delen met andere scholen binnen en buiten de stichting.

De opbrengsten voor de leerling

 • De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten
 • De leerling vormt zijn persoonlijkheid en ervaart dat hij/ zij trots mag zijn op wat ze bedacht, gemaakt en/of geleerd hebben
 • De leerling leert zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor zijn/ haar eigen handelen
 • De leerling leert omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en over grenzen heen durven kijken
 • De leerling leert de kansen van de digitale wereld te benutten
 • De leerling krijgt betekenisvol onderwijs op maat
 • Wat ik waardeer is dat we echt samenwerken. Het is dus niet zo dat ze alles beter denken te weten. Nee, gewoon samen sparren in een goede en ontspannen sfeer. Die houding past bij onze onderwijsinstelling.

  Roel Slenders - Zuiderbos

  Bekijk meer cases

Bekijk ook onze andere innovatieve oplossingen

Edu digi coach
Edu digi coach
Kennisoverdracht
Office365 effectief inzetten
ICT succesvol implementeren
Digi-coaching
O365 Schoolportaal
O365 Schoolportaal
Bovenschools portaal
Portaal voor school
Dashboard op maat
Sharepoint
Teamagenda
Leerlingportaal
Leerlingportaal
Digitale leer- en werkomgeving
Coöperatief werken
Effectief en gestructureerd werken
Procesmonitoring van leerkracht
Opdrachten klaarzetten voor leerlingen
Leerling 360
Leerling 360
Evaluatietool
Kennis
Competenties
Vaardigheden

Bent u ook op zoek naar functionele ICT voor het PO?

Betaalbaar | Modern | Flexibel | Veilig | Zonder beperkingen

Meer informatie

Wilt u snel meer informatie over onze diensten? Vul het formulier in en wij helpen u snel verder.